Taalgebruik

Er zijn veel manieren om het over de thema’s handicap en toegankelijkheid te hebben. Voor Accessible Academia staat voorop dat persoonlijke voorkeur en zelfidentificatie leidend zijn als het om individuele personen gaat. Het netwerk zal nooit iemand voorschrijven hoe die naar zichzelf moet verwijzen.

Wanneer het gaat om meer dan één persoon gaat, kiest Accessible Academia ervoor om het te hebben over “gehandicapte mensen”. Hiermee benadrukken we dat een ontoegankelijke samenleving vaak het grootste obstakel vormt. In het Engels wordt hiervoor een onderscheid gemaakt tussen aandoening (“impairment”) en handicap (“disability”, gebaseerd op de term “disabling” in de betekenis van verhinderen). 

Accessible Academia zet de term ‘handicap’ in als parapluterm voor een brede waaier aan fysieke en mentale aandoeningen, sensorische beperkingen, chronische ziektes, cognitieve beperkingen en neurodivergentie. Omdat een diagnose niet voor iedereen haalbaar of wenselijk is, zijn zowel mensen met een medische diagnose als een zelfdiagnose welkom.