Onderzoek

Eén van de doelen van Accessible Academia is om in de Nederlandse wetenschap meer wetenschappelijk onderzoek naar handicap te stimuleren. Specifiek staat het netwerk voor onderzoek naar handicap als sociaal, maatschappelijk en cultureel fenomeen, onderzoek vanuit een Disability Studies perspectief en ervaringsgedreven onderzoek. 

Binnen Accessible Academia verenigen ervaringsdeskundige studenten en onderzoekers zich vanuit een breedte aan wetenschappelijke disciplines, met als doel om hun werk beter vindbaar en zichtbaar te maken. Daarnaast streeft het netwerk ernaar om de interesse in Disability Studies te vergroten, bijvoorbeeld door middel van leesgroepen, het ontsluiten van kennis en middelen en het ondersteunen van onze partners DisPLACE en Disability Studies in Nederland.

Tot slot willen we graag de stemmen van gehandicapte wetenschappers versterken en hun zichtbaarheid vergroten.