Belangenbehartiging

Eén van de doelen van Accessible Academia is om brede aandacht te vragen voor de thema’s handicap, toegankelijkheid en validisme in de academische wereld. Dit doet het netwerk door online aandacht te vragen voor deze thema’s door middel van blog posts op onze website en berichten op onze social media kanalen. Verder spreekt Accessible Academia zich uit in opiniestukken en middels (on)gevraagd advies aan besturen en andere universitaire gremia.